Aktuality | Program bohoslužieb 16. týždeň

VEĽKOČNÁ NEDEĽA                      –  A   –                       15. APRÍL 2017 

Deň/dátum

Miesto/čas    

Sviatok            

Úmysel

         Pondelok             /17. apr /

8,00

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

+ Emil a Ľudmila

        Utorok:                /18. apr /

18,00

VEĽKONOČNÝ UTOROK

+ Ján a Eva

Streda:

/19. apr /

7,00

VEĽKONOČNÁ STREDA

+ Milan Poláček

Štvrtok:

/20. apr / 

18,00

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

Za zdravie, B. pomoc Mária

Piatok: 

/21. apr /   

18,00

VEĽKONOČNÝ PIATOK

+ Viera Višňovská

Sobota:

/22. apr /

7,00

VEĽKONOČNA SOBOTA

+ Jozef a Margita

     Nedeľa:        /23. apr /

10,30

2.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  - BOŽIE MILOSRDENSTVO

+ Ján, Anna a Pavel Šuľaj

Poznámky:

1.    Katechizmus Katolíckej cirkvi bude vo štvrtok po sv. omši.

2.    V piatok bude Biblická hodina po sv. omši.

3.    Kto chce ísť na púť do Boľkoviec 13. mája 2017, nech sa zapíše na listinu na stolíku.

4.    6. mája je púť Rádia Lumen do Krakova – svätyne Božieho milosrdenstva.

5.    Bohu známa rod. darovala na kostol 100,00 € a Bohu známa 30,00 €. Úprimné Pán Boh zaplať za milodary.

6.    Veľmi pekne ďakujem všetkým rodinám, ktoré nám vyzdobili a vyčistili kostol k dnešnému sviatku k Veľkonočným sviatkom.  Ako aj všetkým mužom za prípravu božieho hrobu.

7.    Diecézny úmysel modlitieb na mesiac apríl: 

Za kňazské a reholné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]