Aktuality | Program bohoslužieb 26. týždeň

12. Nedeľa v období cez rok                   –  A   –                    24. JÚNA 2017

Deň/dátum

Čas

Sviatok

Úmysel

Pondelok

/26. jún/

18,00

Féria

Za šťastnú hodinu smrti pre Janku

Utorok:

/27. jún/

07,00

Sv. Ladislav; Sv.Cyril Alexandr.,bisk. a uč.C.

Za dar viery pre Janka, Janku a Františka

Streda:

/28. jún/

18,00

Sv. Irenej, biskup a mučeník

+ rodiny Sobolovej

Štvrtok:

/29. jún/

10,00

18,00

SV. PETER A PAVOL, APOŠTOLI; Slávnosť

Za ZBP pre rod. Matúškovú a Gajdošíkovú

Piatok:

/30. jún/

17,00

Prví sv. mučeníci Církvi v Ríme

Za ZBP pre rod. Gajdošíkovú

Sobota:

/ 1. júl/

15,00

Panna Mária v sobotu

Za ružencové bratstvo p. Holincová

Nedeľa:

/ 2. júl/

07,30

13. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Za veriacich

Poznámky:

1.    Dnes je zbierka cent sv. Petra. Za vaše milodary vám vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

2.    Katechizmus Katolíckej cirkvi bude vo štvrtok.

3.    V piatok máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Tento sviatok slávime ako nedeľu (svätá omša a zdržiavame sa akýchkoľvek ťažkých prác). Na konci sv. omše bude Te Deum – poďakovanie na záver školského roka.

4.    V piatok bude Biblická hodina po sv. omši.

5.    V Starej Vode, farnosť Švedlár bude v sobotu 1. 7. 2017 v kostole Panny Márie Fatimskej fatimský program s otcom biskupom od 9,00 hod.

6.    V našej farnosti bude fatimský program od 15,00 hod.

7.    Ďakujem veľmi pekne rodinám a ženám, ktoré nám vyčistili a vyzdobili kostol k dnešnému sviatku.

8.    Diecézny úmysel modlitieb na mesiac jún: 

Za kňazské a reholné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]