Obec Vyšný Medzev rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

P O Z V Á N K A na ustanovujúce zasadnutie OZ

 27.11.2018

P O Z V Á N K A

V  súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/2002 Z.z. o  obecnom zriadení v  znení následných zmien a predpisov

starosta obce Vyšný Medzev

z v o l á v a

1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vyšný Medzev

vo funkčnom období 2018-2022, ktoré sa bude konať

dňa 01.12.2018 (sobota) o 15.00 hod.

v zasadačke obecného úradu vo Vyšnom Medzeve

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

6. Vystúpenie starostu

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

9. Menovanie zástupcu starostu obce

10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

11. Určenie platu starostu obce

12. Dodatok č.1 – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Vyšný Medzev

13. Schválenie valného zhromaždenia a dozornej rady OPLaS s.r.o. Vyšný Medzev

14. Schválenie zmeny zakladateľskej listiny OPLaS s.r.o. Vyšný Medzev

15. Diskusia

16. Záver

                                                                                                Ing. Róbert Nálepka

                                                                                                     starosta obce1 2 ... 12