Obec Vyšný Medzev rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28.02.2019

 26.02.2019

POZVÁNKA

V  súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov,

zvolávam

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Vyšný Medzev

ktoré sa uskutoční dňa 28.02.2019 (štvrtok) o  17.30 hod.

v  zasadačke obecného úradu

vo Vyšnom Medzeve

Návrh programu rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Určenie sumy najnižšieho podania na opakovanej dražbe - TATRA 815

  4. Záver

Ing. Róbert Nálepka

starosta obce1 2 ... 13