Obec Vyšný Medzev rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

O Z N A M - Zmena organizácie zberu separovaného odpadu

 22.05.2019

OZNAM

Obecný úrad vo Vyšnom Medzeve oznamuje občanom:

Zmena organizácie zberu separovaného odpadu

Dovoľujeme si Vás upozorniť na uskutočnenie zmeny v organizácii zberu separovaného odpadu v našej obci, a to so zavedením vrecového zberu od 1.6.2019. Zmenu iniciovala spoločnosť NATUR-Pack v spolupráci s obcou, ktorá zber separovaného odpadu financuje, hlavne z dôvodu, že pri kontajnerovom spôsobe zberu je zbieraná komodita znehodnotená a kontaminovaná komunálnym odpadom. Technickú zmenu systému má na starosti KOSIT-EAST s.r.o., t.j. doručenie vriec a harmonogramu odvozu (Zvozový kalendár).

A) PLASTY: frekvencia zberu 12x ročne podľa harmonogramu

Patria sem: PET fľaše (minerálky, nealko nápoje), fólie, tašky, igelitové vrecká, obaly z kozmetických produktov, plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov potravín, drobné kovové predmety, drôty

Pozn.: Spoločnosť Kosit vykonáva vo svojej prevádzke triedenie plastového odpadu, z toho dôvodu je možné do vreca dávať aj viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov

Nepatria sem: obaly z chemikálií, podlahové krytiny, polystyrén...

B) PAPIER: frekvencia zberu 5x ročne podľa harmonogramu

Patria sem: časopisy a noviny, papierové vrecúška, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierová lepenka, kartóny…

Nepatria sem: obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov), zamastený a veľmi znečistený papier, kopírovací a samoprepisovací, celofán

C) SKLO: frekvencia zberu 4x ročne podľa harmonogramu

Patria sem: fľaše, poháre, črepy, úlomky tabuľového skla (rozbité sklo je možné vyložiť v čase zberu do vedra, alebo inej nádoby, aby nedošlo k zničeniu vreca)

Nepatria sem: veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo) a zadymené sklo z kahancov.

V prípade poškodenia vriec bude pri zbere poskytnuté nové obsluhou vozidla.

Frekvencia zberu komunálneho odpadu ostáva nezmenená 2x mesačne podľa harmonogramu. Pozn.: Do komunálneho odpadu je možné dávať aj spálený jedlý olej v plastových fľašiach (nie sklenených) z dôvodu, že spoločnosť Kosit likviduje odpad v spaľovni.

Objemový domový odpad sa bude odvážať 2x ročne (jar, jeseň) formou veľkokapacitného kontajnera.

Ďalšie informácie a aktuality sú priebežne vyvesené na úradnej tabuli, vyhlásené v obecnom rozhlase a na oficiálnej stránke obce www.vysnymedzev.sk

                                                                                         

Ing. Róbert Nálepka, starosta obce

  


1 2 ... 13