Obec Vyšný Medzev rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Výkon živnosti starostom obce | Krásy našej obce

Výkon živnosti starostom obce

Výkon živnosti starostom obce nie je nezlučiteľný s výkonom funkcie starostu ani podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ani podľa ust. zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov v znení úst. Zák. č. 545/2005 Z. z. – tu je naopak výslovne uvedené, že zákaz podnikať sa nevzťahuje na starostov obcí – čl. 5 ods. 6.

Pokiaľ ide o účasť starostu ako živnostníka vo verejnom obstarávaní organizovanom 100 % obchodnou spoločnosťou obce – tu pokiaľ bude dodržaný zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní taktiež nedochádza ku konfliktu záujmov,  pretože celý proces verejného obstarávania je upravený tak, že musí umožniť účasť každého záujemcu, ktorý spĺňa podmienky a zároveň tento proces zabezpečuje objektívny výber najlepšej resp. najvýhodnejšej ponuky, preto zákaz účasti starostu ako živnostníka vo verejnom obstarávaní obchodnej spoločnosti obce nie je v právnych predpisoch zakotvený.

JUDR. Mária SOTOLÁŘOVÁ – advokátka

Zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 0817

Južná trieda č. 1, 040 01 Košice, Slovenská republika

Tel.: +421 55 622 79 17

Fax: +421 55 622 79 16

IČO: 312 68 412

Mobil: +421 905 359 070

e-mail: maria.sotolarova@sotolar.sk