Podujatia

Obec organizuje každoročne zaujímavé, hodnotné, kultúrne a športové podujatia:

Silvestrovskú zábavu,  Poľovnícku zábavu (v mesiaci január, február),  Fašiangy (v mesiaci február, marec),  Obecné dni (v mesiaci jún),  Banícky deň (v mesiaci september), Sv. Hubertovskú omšu (v mesiaci november), Mikulášsky večierok (v mesiaci december) a stolnotenisový, minifutbalový a kolkársky turnaj. V rámci kalendára medzinárodných a národných motocyklových podujatí organizuje Enduro Moto Club v motokrosovom areáli motokrosové súťaže.

_______________________________________________________________________________________________________

Fašiangy 2017

Posledné dni pred Popolcovou stredou sú odjakživa príležitosťou vyblázniť sa v maskách pred dlhým predveľkonočným pôstom. Dovolené je všetko, čím je to bláznivejšie, tým lepšie.

Sobota, 25. februára bol fašiangovým dňom vo Vyšnom Medzeve. Od deviatej bolo možné stretnúť veľkú skupinu fašiangového sprievodu v bizardných maskách. Chodili od domu do domu s vinšom a pri hudbe vytancovali domácich. Dostali za to tradične slaninku, vajíčka, trúnok a na mnohých miestach aj peniažtek. Nie sme síce veľká dedina, no prejsť všetky domy trvalo až do piatej popoludní.

V tom čase sa už schádzali ľudia v kultúrnom dome. Plná sála si krátila čakanie na fašiangový sprievod spevom. Keď fašiangový sprievod dorazil na sálu, privítal ho potlesk. Po príhovore členov fašiangového sprievodu a vinši „starostu fašiangov“ sa dostal k slovu starosta Obce Ing. Róbert Nálepka. Poďakoval organizátorom fašiangov za sprievod, za program a za čas, venovaný príprave celého podujatia.

V programe vystúpil spevokol  Makaľki z Rudníka, vykonal sa dôstojný obrad pochovávania basy a spevom potešil sálu aj náš Hummelchor. Nasledovala zábava pri hudbe, ochutnávka zabíjačkových špecialít a tanec, až kým nezačali blednúť hviezdy na nebi.

Fotografie z podujatia sú k dispozícii v sekcii „Fotogaléria“.

Za poslednou bodkou: Fašiangový výbor našej obce si zaslúži poďakovanie, za dlhoročnú prácu okolo prípravy fašiangov. Zvlášť dôležité je poďakovať výboru v čase, keď ohlásil ukončenie svojich aktivít. Prirodzene ich úmysel narazil na spontánny odpor, pretože to, čo robili, robili naozaj dobre. Uvidíme! Ak sa však naozaj stiahnu, prajme si všetci, aby tí, čo prídu po nich rovnako prekypovali dobrými nápadmi a humorom.

Športový deň v obci smiley

Počas nedeľného dopoludnia 22. mája, bola naša obec bohatá na športové podujatia. 

SÚŤAŽ DHZ 2016

Dobrovoľná požiarna ochrana - Okresný výbor Košice-okolie, organizoval spolu s obcou Vyšný Medzev obvodné kolo súťaže dobrovoľných hasičských zborov v okrese Košice-okolie v roku 2016 pre HD dospelých a dorastu.

Súťažilo sa v týchto disciplínach:

1. Požiarny útok s vodou

2. Štafetový beh 8x50 metrov

Víťazom v hlavnej kategórii sa stal DHZO Čečejovce na 2. mieste skončila SOŠ Košice a obrovskú radosť mali aj z DHZO Jasov za 3. miesto. V kategórií žien vyhrali Čečejovce pred družstvom z Poproča. Viac ako 300 účastníkov z okolia prežilo krásne podujatie a všetci odchádzali spokojní.

Viac fotiek si môžete pozrieť tu.
Špurt BIKE Baránok MEDZEV 2016

Pretek sa niesol v super myšlienke a to, že obec Vyšný Medzev a mesto Medzev rozdeľuje a súčasne spája cesta ktorá meria 1.177 metrov. Jednalo sa o prvý amatérsky ročník Medzevského bikového spurtu v boli o putovný pohár najrýchlejšieho medzevského vrchára. 

Vyhodnotenie:

Muži: trať 1 177 m

1./   Herbet Jalč 3:52:80
2./   Tomáš Tatranský 4:27:59
3./   Kristián Bollo 4:32:59
4./   Ján Imling 4:34:72
5./   Roman Schmotzer 4:36:30
6./   Vojtech Klučarovsky 4:37:72
7./   René Schmiedl 4:37:82
8./   Patrik Šteler 5:00:69
9./   Jozef Jaššo 5:07:60
10./ Ervín Kleis 5:27:47
11./ Darius Kozmaš 6:00:22
12./ Martin Špacai 6:52:29
13./ MUDr. Ervín Méder 7:05:32
Ženy: trať 1 177 m
1./ Lucia Soroková 5:55:69
2./ Ing. Jana Herchlová 6:52:05
3./ Ing. Dana Kráľová 6:53:10
4./ Lucia Soviusová 7:17:81
Dorast: trať 1 177 m
1./ Peter Hospodár 4:59:34
2./ Andreas Klučarovsky 5:01:05
Deti: trať 352 m.
1./ František Kiss 1:06:68
2./ Denis Fridmanský 1:08:15
3./ Mário Sovius 1:16:30
4./ Mário Svorada 1:17:58
5./ Deanko Sovius 2:48:09

Ceľkovým víťazom a najrýchlejším Medzevčanom sa zaslúžene stal Herbert Jalč.

Blahoželáme!

Viac fotiek si môžete pozrieť tu.

Cyklistická jazda zručnosti 2016

Jednou z aktivít podporujúcou mesto Košice – európske mesto športu aj Cyklistická jazda zručnosti. Konala sa v záhrade obecného úradu a organizovala ju vyšnomedzevská kultúrna komisia.Malí cyklisti sa stretli, aby si zmerali svoje zručnosti na cyklistickej prekážkovej dráhe. Vyskúšali si slalom pomedzi kužele, jazdu po rovnej i naklonenej doske, po kruhu i v úzkej uličke a na bicykli zvládli aj prenášanie pohára s vodou z jedného miesta na druhé. 

Malým cyklistom sa darilo mimoriadne dobre, preukázali odvahu aj disciplínu. Všetci sa snažili o čo najlepší výsledok. Zvíťaziť všetci nemohli, ale každý súťažiaci mal radosť z vydarených pretekov a sladkej odmeny.

A tú sú tí najlepší:

1. kategória ( 5-7rokov) - chlapci:

1.m.: Maxim Szalka

2.m.: Dean Sovius

3.m.: Peťko Schürger

dievčatá:

1.m.: Patrícia Andrejčáková

2.m.: Zuzka Eližerová

3.m.: Natália Hiľovská

2. kategória ( 8-10 rokov) – chlapci:

1.m.: Willko Lang

2.m.: Jakub Sroka

3.m.: Markus Majančik

dievčatá:

1.m.: Vaneska Vašková

2.m.: Simonka Hiľovská

Víťazom blahoželáme a tešíme sa niekedy nabudúce!

Viac fotiek si môžete pozrieť tu

Stolnotenisový turnaj - Ondrej cup 2016

2. ročník Ondrej cup, ktorý sa taktiež konal 22. mája 2016 na multifunkčom ihrisku v záhrade obecného úradu vo Vyšnom Medzeve. Je to tradícia Ondrea Kuchtu, ktorý kúpil stolnotenisový stôl, aby sa v obci Vyšný Medzev začala rozvíjať ďalšia športová aktivita. Aj z tohto dôvodu toto podujatie nesie názov Ondrej cup.

Výsledky:

1. Marko Graban

2. Dušan Oravec st.,

3. Ondrej Kuchta

Blahoželáme!

Viac fotiek si môžete pozrieť tu.

_______________________________________________________________________________________________________

Fašiangy vo Vyšnom Medzeve 23.1.2016

Neodmysliteľnou súčasťou obce Vyšný Medzev medzi zimným a jarným obdobím je organizovanie Fašiagov. V spolupráci s Vyšnomedzevským fašiagovým spolkom a miestnou organizáciou KNS boli Fašiangy také aké majú byť. Nechýbal tradičný fašiangovský sprievod a večer fašiangová veselica v rámci ktorej sa pochovávala basa. Na spestrenie večera, si organizátori pre občanov pripravili aj prekvapenie v podobe tomboly. Okrem bujarej zábavy nechýbali fašiangové zabíjačkové špeciality či šišky. Podávalo sa aj tradičné jablkové víno.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Fašiangov.

24.11.2014 - Slávnosť v obci Vyšný Medzev

Svätohubertovská omša so slávnostným sprievodom a obetými darmi je veľkou velebou prírody, dôstojným obradom, ktorým poľovníci ďakujú Stvoriteľovi za živú prírodu. Miestna organizácia KNS vo Vyšnom Medzeve, Obecný podnik lesov a služieb s.r.o. Vyšný Medzev a obec Vyšný Medzev pripravili v sobotu, 24.11.2014 slávnostnú Svätohubertovskú omšu pre všetkých poľovníkov, lesníkov, priateľov prírody a širokú verejnost ku cti sv. Huberta, ktorú celebroval Mgr. Václav Galo, Mgr. Peter Tirpák a ThLic. František Slovák. Po skončení sv. omše nasledovalo slávnostné občerstvenie v priestoroch budovy Obecného úradu.

Fotografie z akcie si možete pozrieť tu. 

5.12.2014 - Stretnutie s Mikulášom

Aj tento rok do našej obce zavítal Mikuláš. Obec Vyšný Medzev a Miestna organizácia KNS vo Vyšnom Medzeve pripravili pre našich najmenších stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutočnilo 5. decembra 2014 v sále Kultúrneho domu vo Vyšnom Medzeve. Deti sa na neho veľmi tešili. Smelšie detičky mu zarecitovali alebo zaspievali. Mikuláš aj zo svojimi pomocníkmi rozdal všetkým deťom sladké balíčky. 

Fotagrafie z Mikulášskeho večierka si môžete pozrieť tu.

1.1.2015 - Privítanie Nového roka 2015

Nový rok prišli privítať na námestie pred obecným úradom starosta obce, s poslancami OZ a obyvateľmi. Po odbití polnoci Nový rok privítali ohňostrojom a pripili si šampanským, ktoré prítomným ponúkali starosta obce s poslancami OZ.
Fotografie nájdete tu.
14.2.2015 - Fašiangový sprievod
Na sviatok troch kráľov začína tradične fašiangové obdobie a trvá až do popolcovej stredy. Je to obdobie prechodu medzi zimou a jarou.

Vo Vyšnom Medzeve už tradične fašiangový sprievod začínal už ráno, keď chodil od domu do domu, kde panovala dobrá nálada, spev i tanec. Na odchode im domáci podarovali zvyčajne slaninu, klobásy, vajíčka alebo fľašu alkoholu. 

Komentár spracoval Schűrger Walter. 

Fotografie z fašiangového sprievodu nájdete tu.

13.6.2015 - Dni obce

Dňa 13.6.2015 sa konali oslavy obce Vyšný Medzev.

Fotografie z osláv nájdete tu: