Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Vyšný Medzev
Hrdinov SNP 152, 044 25 p. Medzev

Telefón: +421 55 489 82 71
E-mail: info@vysnymedzev.sk

Starosta: Ing. Róbert Nálepka 

Narodil sa 29.11.1971. Vyštudoval Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, verejnú ekonomiku a služby. Je predseda Valného zhromaždenia OPLaS s.r.o. Vyšný Medzev. Predseda MAS RUDOHORIE. Je ženatý a má tri deti.

Zástupca: Ing. František Revický 

Kontrolór: Ing. Gerhard Ballasch

Poslanci OZ:

Ing. František Revický - IT špecialista
Erich Eiben -  predák, elektrikár
Irena Sedláková - riaditeľka MŠ
Ing. Jozef Kurucz - dôchodca
Ing. Roman Leško - projektant
Mgr. Jarmila Lukasová - prekladateľka, učiteľka
Ing. Ján Schürger, PhD. - lesný inžinier