Obec Vyšný Medzev rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu zamestnancami Štatistického úradu SR

 30.09.2021

Oznam Štatistického úradu Slovenskej republiky
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
     Štatistický úrad SR v roku 2021 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 
o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom 
a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.
     Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vy braných 690 obcí, medzi nimi aj Naša obec. Do zisťovania CR je v celej Slovenskej republike zaradených 8 200 domácností.
     V priebehu roka 2021 vybrané domácnosti v Našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré im v rámci tohto zisťovania poskytnete, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných
aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch
a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.
     Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese: www.statistics.sk
alebo telefonicky na t.č. 055/6410239 - Ing. Modráková, vedúca oddelenia.

1 2