Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Vyšný Medzev

Hrdinov SNP 152, 044 25 p. Medzev

Telefón+421 55 489 82 71,

             +421 55 466 7607

E-mail: obec@vysnymedzev.sk

a

Starosta obce: Ing. Róbert Nálepka

Narodil sa 29.11.1971. Vyštudoval Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, verejnú ekonomiku a služby. Je predseda Valného zhromaždenia OPLaS s.r.o. Vyšný Medzev. Je ženatý a má tri deti.

a
Hlavný kontrolór obce: Ing. Gerhard Ballasch
a
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
a

Ing. František Revický - IT špecialista

zástupca starostu

a

Ing. Erich Fabian - operátor

poslanec Obecného zastupiteľstva

a

Erich Eiben -  predák, elektrikár

poslanec Obecného zastupiteľstva

a

Július Fabian - kovoobrábač

poslanec Obecného zastupiteľstva

a

Helmut Eližer - operátor EO

poslanec Obecného zastupiteľstva

a

Brigita Gedeonová - administratívna pracovníčka

poslankyňa Obecného zastupiteľstva

a

Irena Sedláková - riaditeľka MŠ

poslankyňa Obecného zastupiteľstva