Samospráva

Adresa:

Obec Vyšný Medzev

Obecný úrad Vyšný Medzev

Hrdinov SNP 152, 044 25 p. Medzev

Telefón:  +421 55 489 82 71

               +421 55 466 76 07

E-mail: obec@vysnymedzev.sk

a

Starosta obce: Ing. Róbert Nálepka

Narodil sa 29.11.1971. Vyštudoval Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, verejnú ekonomiku a služby. Je predseda Valného zhromaždenia OPLaS s.r.o. Vyšný Medzev., podredseda Regionálneho združenia miest a obcí Rudohoria o.z.

a
Hlavný kontrolór obce: Ing. Gerhard Ballasch
a
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
a

Ing. Ján Schürger, PhD.

poslanec Obecného zastupiteľstva

a

Ing. Erich Fabian - operátor

poslanec Obecného zastupiteľstva

a

Erich Eiben -  predák, elektrikár

poslanec Obecného zastupiteľstva

a

Július Fabian - kovoobrábač

poslanec Obecného zastupiteľstva

a

Helmut Eližer - operátor EO

poslanec Obecného zastupiteľstva

a

Brigita Gedeonová - administratívna pracovníčka

poslankyňa Obecného zastupiteľstva, zástupca starostu obce

a

Peter Eližer

poslanec Obecného zastupiteľstva