Zberný dvor Vyšný Medzev - technológia - VO zrušené