Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 9)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
25/2022 Havarijne poistenie vozidla V GOLF Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka
216.98 €
24/2022 poskytnutie dotácie Odb.: ENDURO motoklub
Dod.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
250 €
23/2022 poskytnutie dotácie Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
22/2022 ZM Zrušenie preddavkových platieb pre odberné miesto Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
21/2022 ZM prenájom nehnuteľnosti (lesný pozemok, parc. Registra "C" č. 7193/3 o výmere 80 m² Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Košice Región Turizmus
10 €
20/2022 ZM Záväzok Povinného poskytnúť Oprávnenému náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva Oprávneného k Pozemku z dôvodu trvalého vyňatia Pozemku z plnenia funkcie lesa v zmysle § 7 a nasl. Zákona Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Košice Región Turizmus
20 €
19/2022 ZM poskytovanie služieb v oblasti informačných a komunikačných technológii Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: D&T LAN, s.r.o.
0 €
18/2022 Systém uradne.sk na zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok prepojenie s CUET, s CRZ, Ives Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: webex.technologies, s.r.o.
70 €
17/2022 vypracovať pre objednávateľa žiadosť o nenávratný finančný príspevok Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: CS Consulting International, s.r.o.
1 000 €
Generované portálom Uradne.sk