Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 47)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
10/2023 grantový účet pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Výstavba malej kompostárne v obci Vyšný Medzev Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
09/2023 preprava, zhodnocovanie odpadu - drevený odpad Odb.: KRONOSPAN, s.r.o.
Dod.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
0 €
08/2023 vývoz odpadov z prevádzky zberného dvora - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov kat. č. 20 02 01 Odb.: KOSIT a.s.
Dod.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
80 €
07/2023 vývoz odpadov z prevádzky zberného dvora - šatstvo, textílie Odb.: KOSIT a.s.
Dod.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
0 €
06/2023 viď zmluva Odb.: NATUR-PACK, a.s.,
Dod.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
0 €
5/2023 zabezpečiť odber, prepravu a zhodnotenie jedlých olejov a tukov z domácností Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
4/2023 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov Odb.: Mesto Košice
Dod.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
120 €
3/2023 poskytnutie finančného príspevku na čiastočné pokrytie nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v Zariadení pre seniorov pre 1 občana v obci Vyšný Medzev Odb.: Kontakt, nezisková organizácia
Dod.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
1 200 €
02/2023 výška nájmu na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Obecný podnik lesov a služieb, s.r.o.
198 000 €
01/2023 Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0 €
51/2022 Prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: VaK SERVIS, s.r.o.
3 966 €
50/2022 spracovanie osobných údajov - poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0 €
49/2022 Wincity Evidencia obyvateľov Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114 €
48/2022 dopoistenie majetku - Zberný dvor Vyšný Medzev Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Union posťovňa, a.s.,
10.53 €
47/2022 uradne.sk - CUET Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: webex.technologies, s.r.o.
0 €
46/2022 realizácia aktivačnej činnsoti (§12) Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
45/2022 dodávka zemný plyn Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: SPP, a.s.,
0 €
29-1/2022 navýšenie výšky nájmu na obdobie od 01.01.2022 so 31.12.2022 Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Obecný podnik lesov a služieb, s.r.o.
51 000 €
44/2022 menšie obecné služby pre obec (§ 10) Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
43/2022 Spoločné verejné obstarávanie - zemný plyn Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Regionálne združenie obcí Košice-okolie
0 €
Generované portálom Uradne.sk