• Slideshow
    Obec Vyšný Medzev

    Obec Vyšný Medzev leží na juhovýchodných svahoch Slovenského rudohoria, 2 km na sever od mesta Medzev. Od okresného a krajského mesta Košice vzdialené približne 36 km. V blízkosti mesta Medzev do rieky Bodvy sa vlievajú potoky z Vyšného Medzeva a to Pustý potok z Lucia Bane, zo Zlatnej doliny potok Zlatná, do ktorej priteká potok Hummel. Z hľadiska pôdorysného je tvaru podlhovastého s kostolom, parkom a námestím v strede.

     
 
Športové podujatia

Turistické podujatia - sa konajú celoročne.  

- Kolkársky turnaj o putovný pohár starostu obce - sa koná v mesiaci máj.

- Minifutbalový turnaj o putovný pohár starostu obce - sa koná v mesiaci júl.

- Kolkársky a stolnotenisový turnaj na Lucia Bani - sa koná v mesiaci august.

- Cassovia cup - sa koná v mesiaci september. 

Šport podujatia ...