Aktuality | Zápis do školy

Základná škola – Grundschule Medzev

Štóska 183, Medzev

oznamuje,

že dňa 20.4.2017  o 13.00 sa uskutoční zápis do 1. ročníka v hlavnom pavilóne Základnej školy - Grundschule v Medzeve  na poschodí a 21.4. 2017 o 12.00 v Materskej škole na Kováčskej ulici.

Zapísané budú deti :

·     narodené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a tie, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.

Každý rodič má mať pripravené tieto doklady: občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, rodičovský príspevok vo výške 7,- eur a poplatok za prvé písanky a prvú knižku v sume 10,50,-eur.

V Medzeve 28.3. 2017                                          Mgr. Ervín Schmotzer,    

                                                                                          riaditeľ   školy                                                                             

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]