Aktuality | Program bohoslužieb 21. týždeň

5. VEĽKOČNÁ NEDEĽA                    –  A   –                     14. MÁJA 2017

Deň/dátum

Miesto/čas    

Sviatok 

Úmysel

                     Pondelok      /15. máj /

18,00

Féria

+ Emília

       Utorok:          /16. máj /

18,00

Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník; Sviatok

Za ZBP r. Krnáčová, Ďurišová a Fašangová

Streda:

/17. máj /

18,00

Féria

Za B. pomoc pre Slávku a jej dieťa

Štvrtok:

/18. máj / 

18,00

Sv. Ján I., pápež a mučeník

Za ZBP rod. Krnáčová

Piatok: 

/19. máj /   

18,00

Féria

Za ZBP rod. Fašangová

Sobota:

/20. máj /

Sv. Bernardín Sienský, kňaz

      Nedeľa:       /21. máj /

10,30

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   

Za veriacich

Poznámky:

1.    Každý deň pred sv. omšou sa budeme modliť Litánie k Panne Márii o 17,45 hod.

2.    V utorok máme modlitbový deň za otca biskupa a diecézu. Obetujme aj svoje trápenia a ťažkosti na tento úmysel: „Všetko z lásky pre Teba Božské Srdce a Nepoškvrnené srdce Panny Márie.“

3.    Katechizmus Katolíckej cirkvi bude vo štvrtok.

4.    V piatok bude Biblická hodina po sv. omši.

5.    V nedeľu zbierka na seminár činila 29,00 €. Za Vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať!

6.    Veľmi pekne ďakujem všetkým rodinám, ktoré nám vyzdobili a vyčistili kostol k dnešnému sviatku.  Nech Vám to Pán mnoho násobne odplatí!

7.    Diecézny úmysel modlitieb na mesiac máj: 

Za kňazské a reholné povolania pre našu diecézu a za prehĺbenie náboženského života v našich farnostiach

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]