SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

PROJEKT EU

Oznam - kultúrny dom

Cirkev

cirkev

Prvý kostolík 

Z kanonickej vizitácie z roku 1731 vo farnosti Vyšný Medzev, prevedená Ostrichomským kanoníkom arcidiakonom Hontu vyberáme: Miestna fara je materská, ktorá mala filiálku v Nižnom Medzeve, spravovanou administrátorom.

Od roku 1726 je zabezpečený v oboch mestách farár. Farnosť a kostol bol postavený na úctu Márie Magdalény. 

Posvätil ho pán Gregorius, z božej milosti a z milosti svätej stolice biskup Dalmatínsky a arcibiskup vikár ostrichomsky roku 1397. Kostol nestačí pre počet obyvateľov. Kostol je kamenný dlhý 10, široký 5 a vysoký 4 Orgias na priečelí a kamennou vežou, krytou so svätyňou a loďou plechom (sub tabulato). Ľud farnosti je začlenený do katolíckej viery v počte 2000, deti je 428. Všetci hovoria po nemecky, ale nájdu sa aj Slováci a Maďari. Farár je Engelbertus Hubacsek, z radu premonštrátov. 

Oltáre boli 3, ďalej orgán a 5 požehnaných zvonov. 

Cintoríny boli dva. Jeden vedľa kostola, obmurovaný starým múrom, druhý uzavretý, požehnaný mimo mesta oplotený. V oboch cintorínoch je postavený kríž, takisto 3 kríže na začiatku, v strede a na konci obce. Farský dom je murovaný so záhradou, ktorý má prístavky z dreva. Kostolík sa nezachoval, bol zbúraný po výstavbe nového kostola. 

Kostol sv. Márie Magdalény 

Dnešný rímsko-katolícky barokový kostol sv. Márie Magdalény vo Vyšnom Medzeve pochádza z roku 1773. Je jednoloďový s pristavanou sakristiou. Kostol bol postavený na mieru jestvujúceho oltára, ktorý bol pôvodne umiestnený v jasovskom kláštore. Súčasný barokový interiér kostola pozostáva z hlavného oltára, dvoch bočných oltárov, krstiteľnice a kazateľnice. Oltáre sú vyzdobené prácami známeho maliara Johana Lukasa Krackera a sochára Johana Antona Kraussa, podobne ako v kláštore premonštrátov v blízkom Jasove. Objekt kostola je zapísaný v ÚZ KP SR. Záchranné práce na objekte sa skončili v roku 1991.


Zvony 

Z kanonickej vizitácie z roku 1731 vieme, že v starom kostolíku bolo 5 benedikovaných zvonov. 

Dnešnú Vyšnomedzevskú zvonovú stolicu naprojektoval a zostrojil Jozef Pozdech. Bol významný budapeštiansky priemyselník, ktorý vyrábal zvonové stolice, zvony, kováčske mechy a iný železiarsky tovar. Dá sa povedať, že je svetový vynálezca nového uchytenia zvonov o korunu, zavedením tzv. „zvonovej hlavice“.

Vyšnomedzevské zvony: 

  • Veľký zvon Márie Magdalény má priemer 135 cm, samotný zvon váži 1200 kg. Na zvone je nápis: 1914-1918 ZUM ANDENKEN AN UNSERE GEFALLENEN KRIEGSHELDEN HEILIGE MÁRIA MAGDALÉNA BITTE FUR UNS. ONTOTTE EGRY FENENCZ KISGEJUGUM 1931 
  • Druhý zvon s priemerom 110 cm ulial ho Walser Ferencz z Budapešti v roku 1875 
  • Tretí zvon má priemer 74 cm ulial ho Michael Heideperger v Lučenci v roku 1818 
  • Štvrtý zvon (umieračik) má priemer 46 cm. Ulial ho Egry Ferencz v roku 1931 spolu s Veľkým zvonom 

cirkev

Organ

Organ kostola sv. Márie Magdalény vo Vyšnom Medzeve pochádza z čias dokončenia výstavby kostola, to znamená asi po roku 1773. Zostrojil ho Johan Georg Schwartz v Prešove. Jedná sa o nástroj významnej historickej ceny. Počas 2. svetovej vojny bol organ zdevastovaný a dlhé roky nefunkčný. Oprava, petrifikácia a nový náter boli a budú urobené reštauračnou firmou Varhany Rieger – Kloss v Krnove v roku 1994. Oprava bola financovaná vládou Nemeckej spolkovej republiky a účelovo viazaná na opravu organu. 

cirkev

Oltár

Vyšnomedzevský oltár je pôvodne rannobarokový a pochádza z Jasovského kláštora. Vznikol pravdepodobne na prelome 16. a 17. storočia a je veľmi honosný. V druhej polovici 18. storočia sa jasovským opátom stal Andreas Sauberer, ktorý disponoval vynikajúcimi vedomosťami s oblasti hospodárstva a architektúry, takže za jeho čias postavili terajší jasovský kláštor, ktorý dostal nové vnútorné zariadenie kostola. Starý jasovský oltár sa zachránil takým spôsobom, že pod vedením opáta Sauberera sa vo Vyšnom Medzeve vybudoval kostol na mieru oltára, ktorý sa v ňom nachádza dodnes. Uvedený čin je svetlým príkladom ochrany kultúrnych pamiatok v 18. storočí. Vyšnomedzevský oltár dotvorili a doplnili umelci Johan Lukas Kracker a Johan Anton Krauss, ktorí vyzdobili vtedajší jasovský kláštorný kostol. 

Oltár je dvojposchodový zo stĺpovou architektúrou, ktoré sú ukončené koritskými hlavicami, doplnený obrazmi a sochami. Na samom vrchole oltára tróni socha sediacej panny Márie s Ježiškom zo svätožiarou. 

V hornom poschodí oltára sa nachádza pôvodný obraz Boha Otca Stvoriteľa. 

V dolnom poschodí oltára sa nachádza hlavný centrálny obraz Márie Magdalény, ktorý pochádza od Lukasa Krackera. Obraz teologicky znázorňuje Máriu Magdalénu, ktorá vo sviatosti zmierenia získala večnú slávu v nebeskom kráľovstve. Protipól nebeského kráľovstva – pominuteľnosť hmoty znázorňuje lebka, ktorá je symbolom pozemskej smrti. Ako atribút Márie Magdalény sa nachádza na obraze pri jej nohách nádoba z vonnou masťou, s ktorou natrela Kristovi nohy podľa učenia evanjelia. Tabernakulum pochádza od sochára J.A.Kraussa. 

Podľa záznamov na zadnej stene oltára, bol v roku 1871 reštaurovaný Jurajom Reicherom pozlačovačom a mramorovačom. Po uplynutí 132 rokov oltár zreštaurovala firma Kafka z Červeného Kostelca na Morave.

Bočné oltáre 

V kostole sa nachádzajú bočné oltáre, ktoré spolu s kazateľnicou, krstiteľnicou a orgánom pochádzajú z obdobia výstavby kostola, t.j. z druhej polovice 18. storočia. 

  • Bočný oltár svätého Jána Nepomuckého, je tvorený bohatou vyrezávanou menzou, ktorá je miesto tabernakula ukončená barokovou predellou. Po oboch stranách menzy vystupujú v kosom uhle dvojstupňové podstavce, na ktorých sa nachádzajú sochy svätého Petra a Pavla v životnej veľkosti. Centrum oltára tvorí rozmerný barokový obraz svätého Jána Nepomuckého. Stal sa patrónom rybárov, pĺtnikov a mlynárov. U nás bol považovaný za patróna vodných kolies. Obraz je veľmi dobre reštaurovaný. 
  • Bočný oltár Matky božej, je vzhľadovo tak istý ako oltár Jána Nepomuckého. Postavy svätých tvoria svätých Joachim a svätá Anna (rodičia Panny Márie). Centrálny obraz znázorňuje Matku božiu s dieťaťom v náručí v domácom prostredí. Domáce prostredie vyjadruje kolíska so zaujímavou prikrývkou, vedľa ktorého sa nachádza košík so šijacími pomôckami. 

Vežové hodiny 

cirkev

Prekrásny jedinečný kus, ktorý bol vyhotovený v období výstavby kostola okolo roku 1776. Meno výrobcu nie je známe, ale pravdepodobne ich vyrobil hodinár Steiner zo Štosu, ktorý v tomto období mal hodinársku dielňu. Tento prekrásny stroj sa skladá s ručne vyrobených súčiastok, ktoré boli pôvodne pospájané iba kovovými klinmi. Všetky kolesá, vrátane zubov boli ručne vykované s mimoriadnou presnosťou. Pôvodne boli hodiny zo štvrťhodinovým bitím, neskôr prerobené na hodinové bitie. Presnosť hodín zabezpečuje tiež kyvadlo hodín, dlhé štyri metre a váži 20 kg. 

Kríže

Prvý kríž v obci stojí na mieste prvého kostolíka, kde bol vystavaný prvý kostolík a zriadený najstarší cintorín. 

Druhý kríž sa nachádza v strede obce smerom na západ od kostola. 

Tretí kríž sa nachádza v území terajšieho cintorína južne od kostola. Na konci obce, severovýchodne od kostola je štvrtý kríž. Tento kríž je postavený na ochranu úrody. V extraviláne katastrálneho územia obce v lokalite Hummel je piaty kríž, postavený bol na pamiatku úmrtia baníkov, ktorí tragicky zahynuli v bani. 

Kaplnky

cirkev

Na začiatku obce uvíta okoloidúcich občanov a turistov kaplnka svätého ruženca. Bola postavená v roku 1900 a vysvätená 21.októbra 1900 na podnet veriacich a členov ružencového spolku. Účel založenia ružencového spolku je dobročinnosť, spolupatričnosť a oddanosť k Panne Márii, podpore člena spolku v živote a pri úmrtí. Druhá kaplnka je na vyšnom konci obce postavená a posvätená na ochranu proti prírodným živlom, búrkam a nečasu.

Vysviacka erbu