SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

PROJEKT EU

Oznam - kultúrny dom

Miestna organizácia KNS

Karpatskonemecký spolok Miestna organizácia Vyšný Medzev

Karpatskonemecký spolok na Slovensku bol založený 30. Septembra 1990 v Medzeve. V rámci Slovenska sa člení na päť regiónov: Bratislavský, Stredné Slovensko (Hanerland), Horný Spiš, Dolný Spiš a Údolie Bodvy.

Miestna organizácia Karpatskonemeckého spolku (ďalej len MO KNS) Vyšný Medzev patrí do piateho regiónu údolia Bodvy. Ďalej tam patria miestne organizácie Nižný Medzev a Košice. Do založenia MO KNS v roku 2009, obyvatelia obce Vyšný Medzev boli zaregistrovaní v MO KNS v Nižnom Medzeve.

MO KNS vo Vyšnom Medzeve sa zaoberá kultúrnou činnosťou v obci Vyšný Medzev, prezentáciou obce na rôznych kultúrnych podujatiach a revitalizáciou historických udalostí, ktoré súviseli s príchodom nemeckého obyvateľstva do tohto kraja. Založenie MO viedlo k revitalizácii nemeckej menšiny v obci, ako aj k oživeniu nemeckej kultúry a jazyka (mantáčtiny).

Činnosť spolku spočíva v prezentovaní živej kultúry a v organizovaní rôznych podujatí v rámci obce Vyšný Medzev. Spolková činnosť sa zameriava na spoluprácu s obcou, spoločenskými organizáciami a farnosťou Vyšný Medzev. Spolu s obcou spolok organizuje spoločenské akcie ako sú fašiangové slávnosti, obecné oslavy, Svätohubertovskú omšu za spoluúčasti poľovníkov a lesničiarov zo Šugovskej doliny. Na záver roka spolok v spolupráci  s obcou organizuje pre tých najmenších Mikulášsky večierok.

Pri zrode MO KNS bol založený aj spevokol Hummelchor, ktorý reprezentuje našu obec na rôznych kultúrnych slávnostiach organizovaných hlavne Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku. Náš spevokol vystupoval v mestách a obciach: Festival kultúry a vzájomnosti v Kežmarku, v Chmelnici, Sklennom (Hanerland), v Košiciach, Moldave nad Bodvou, v Jasove, Čečejovciach, Rudníku, na Regionálnych slávnostiach v Nižnom Medzeve a v Mníšku nad Hnilcom a samozrejme v našej obci na dňoch Vyšného Medzeva a na slávnostnej Svätohubertovskej omši v kostole Márie Magdalény.

Komentár spracoval Schűrger Walter.