SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

PROJEKT EU

Oznam - kultúrny dom

Dobrovoľný hasičský zbor

Osídlenie ľudoprázdnych oblastí aj terajšieho územia Medzeva našimi predchodcami, ktorí boli odborníci v baníctve a hutníctve museli sa najprv postarať o každodenný chlieb a svoje obydlia. Začali klčovať les a z zrezaných stromov si vybudovali domčeky a prístrešia pre dobytok. Keďže drevo je horľavé riziko vzniku požiaru bolo obrovské. Bojovať s ohňom bolo veľmi náročné, pretože občania mali k dispozícii len primitívne nástroje. I keď občania boli povinný sa zúčastniť hasenia požiaru chýbala im cieľavedomá organizácia. Neboli hasičské striekačky, pumpy ani hadice. 


Susedská pomoc trvala jedine tak, že sa vytvorila občanmi dlhá reťaz, kde si podávali vedrá s vodou na hasenie ohňa. Každý vlastník domu musel stále spravovať vedro, a hasičské náradie. 

Prenos požiarnej ochrany na dobrovoľných hasičov mala úspech v území Uhorska začiatkom 70-tich rokov 19. storočia. 

Vo Vyšnom Medzeve sa založil dobrovoľný hasičský zbor v roku 1878.

Na začiatku bol hasičský zbor vystrojený s tlakovými striekačkami, až v 90-tich rokoch sa vybavili sacími a tlakovými striekačkami.

Ochrana bola zabezpečená okresným hasičským zborom a okresný inšpektor sa musel postarať o výcvik ostatných hasičov.

V roku 1889 dobrovoľný hasičský zbor prijal stanovy podľa, ktorých sa riadili a zabezpečovali protipožiarne opatrenia. 

Hasičský zbor sa staral aj o spoločenský život v obci. Každoročne organizoval hasičské zábavy a majálesy, ktoré spestrili život v obci. 

Výročná členská schôdza DHZ

Dňa 27.12.2014 sa konala výročna členska schôdza dobrovoľného hasičského zboru v Lucia Bani. 

Schôdze sa zúčastnili pozvaní hostia z Poproča: Branislava Hužvár, Slavomíra Hužvár.

Za obec Vyšný Medzev starosta Róbert Nálepka a poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kurucz. Z DHZ Medzev boli prítomní Juraj a Karol Schmerovci, prítomní boli aj sponzori a podporovatelia DHZ podnikatelia Marian Bednár a Tomáš Viraszto.

Hlavným bodom tejto schôdze bolo zhodnotenie nášho úspešného roku 2014. Konali sa u nás rôzne akcie ako kolkársky turnaj, stolnotenisový turnaj, a bolo u nás taktiež taktické cvičenie hasičských zborov. Zúčastnili sa na ňom dobrovoľné hasičské zbory z Medzeva, Poproča, Štósu a náš domáci hasičský zbor. Na taktickom cvičení bol simulovaný požiar, ktorý vypukol v obecnej budove na Lucii Bani a bola pripravená  aj simulovná autonehoda .

Ďalším bodom schôdze bola plánovaná rekonštrukcia hasičskej zbrojnici. Ďalej sa preberalo čistenie vodného zdroja na Lucia Bani a taktiež studní vo Vyšnom Medzeve. Tieto akcie boli zahrnuté do plánu práce na rok 2015.

Ďalej sa hovorilo o možnosti získanie hasičského auta prostredníctvom podpori ministerstva vnútra SR . Taktiež v rámci plánu hlavných úloh na rok 2015. Prijali sme nového člena Ivana Jedvického a radi privítame ďalších nových členov, ktorí chcú pracovať a spolupracovať v dobrovoľnom hasičskom zbore v našej obci. Naši členovia sa plánujú zúčastniť školenia prvej pomoci, ktoré sa bude konať v Poproči. V roku 2015 v rámci plánu úloh sa zúčastníme športových či kultúrnych aktivít , obvodných súťaži dobrovoľných hasičských zborov a tiež na taktickom či poplachovom cvičení .

Po ukončení programu schôdze sa podávalo občerstvenie.  Ďakujem všetkým členom, hosťom a sponzorom na účasť na výročnej členskej schôdze.

Spracoval: Dušan Oravec ml.

Mesačníku Požiarnik December 2014 sa dočítate, že Dobrovoľné hasičské zbory ,,okrsku Rudohorie´´ vykonali v sobotu dňa 11. 10. 2014 taktické cvičenie zamerané na požiar obecnej budovy a simulovanú autonehodu, ktoré sa uskutočnilo v katastrálnom území obce Lucia Baňa.

Náhľad do mesačníka Požiarnik

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Keď v roku 2015 zachraňovali požiarnu zbrojnicu na Lucia Bani opravou strechy pred jej úplným zničením, nikto neveril ,že tam raz bude zas funkčná zbrojnica. Podarilo sa pripraviť projekt v roku 2017 a podať žiadosť na Prezídium HaZZ na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Napriek úskaliam sa podarilo do konca roka 2018 zbrojnicu opraviť a v roku 2019 slávnostne odovzdať.

Text: Ing. Gerhard Ballasch

Slávnostné otvorenie požiarnej zbrojnice - 21. september 2019

Potom prišiel ten slávnostný deň odovzdania požiarnej zbrojnice za účasti: krajského riaditeľa HaZZ Košice plk. Ing. Jozefa Fedorčáka a Alexandra Vargu, Bartolomeja Mižáka - zástupcu DPO SR a hostí z Izsofalva MR, Szomoya MR, Holíc ČR, DHZ Jasov, DHZ Poproč, DHZ Novačany, DHZ Medzev, DHZ Malá Ida, DHZ Paňovce a domácej Lucia Bane.

Bolo to krásne vidieť opravenú zachovanú zbrojnicu "na konci sveta".

Podujatie pripravili zamestnanci OcÚ a guláš Helmut Eližer s Ľubom Fabianom a potom si všetci zasúťažili. Zvíťazili všetci, lebo kolky, stolný tenis a hasičská súťaž pre deti a dospelých boli o zábave. Nakoniec nám zaspieval pre všetkých Šimon Kudlík.

Hasiči majú povodňový vozík, zbrojnicu a dúfajme aj auto nie je nereálne.

Ďakujeme sponzorom a podporovateľom - Pavol Petrovský,Tomáš Virostó, Obecnému podniku lesov a služieb a obci Vyšný Medzev, špeciálne patrí poďakovanie Ing.Františkovi Revickému, zástupcovi starostu.

Text: Ing. Gerhard Ballasch

Výročná členská schôdza DHZ

Dňa 25. januára.2020 sa konala výročna členská schôdza DHZ Lucia Baňa za rok 2019. Prítomný bol starosta obce Ing. Róbert Nálepka a sponzor DHZ pán Ing. Tomáš Virasztó.  Výbor DHZ vyhodnotil činnosť za rok 2019, kde hlavným podujatím bolo slávnostné odovzdanie hasičskej zborjnice v Lucia Bani. Hasiči pomohli pri čistení vodného zdroja a odpracovali brigádnické hodiny pri rekonštrukcii zbrojnice. Dokonca v časti Lucia Baňa vzniklo detské hasičské družstvo. Stanovili si ciele na rok 2020. Všetci pevne veríme, že nasledujúca schôdza DHZ už bude s novým vozidlom IVECO ☺.

Všetkým za prácu poďakoval starosta obce.

Text: Ing. Gerhard Ballasch

Zasadnutie okrsku Rudohorie, Kaňapta a Moldavsko-Turnianskeho na Lucia Bani

Dňa 11.6.2020 sa stretli zástupcovia DHZ Lucia Baňa, Medzev, Jasov, Nováčany, Malá Ida, Zlatá Idka, Mokrance, Hačava, Šemša, Poproč, Paňovce a Rešica na "konci sveta" v neuveritelnej atmosfére obce Vyšný Medzev časť Lucia Baňa. Po uvoľnení opatrení po pandémii COVID-19 hodnotili činnosť zborov a plán na ďalšie obdobie. Hasiči sa pochválili aj novo zrekonštruovanou zbrojnicou.

Veľmi pekne ďakujeme Milanovi Murňákovi za prípravu a zabezpečenie podujatia, všetci sľúbili, že sa sem musíme vrátiť, lebo tu zastal čas a je to čarovné miesto.

(Text: Ing. Gerhard Ballasch)

Slávnostné prevzatie hasičského auta AVIA A30

Dňa 23.10.2020 DHZ Lucia Baňa obdržala darom od obce Štós hasičské auto. Nie síce nové, ale plne funkčné - AVIU A30. Kapacita vozidla: 12 osôb a prepravu čerpadla a náradia. 

Krásne sa zmestí do novej zbrojnice na Lucia Bani.

Ďakujeme!

IVECO daily 

DHZ Lucia Baňa sa môže pýšiť novým hasičským autom CAS IVECO daily. Odovzdávanie vozidiel sa konalo 10. novembra 2021 v areáli HS Košice. Preberania vozidla sa zúčastnili Ing. Ballasch a pán M. Murňák.