SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

PROJEKT EU

Oznam - kultúrny dom

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 91)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
54/2023 poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Poproč
Dod.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
120 €
53/2023 výška nájmu 245 000 €, pri ťažbe 13 000 m³ na obdobie od 01.01.2023 so 31.12.2023 Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Obecný podnik lesov a služieb, s.r.o.
245 000 €
52/2023 WinCITY Registratúra , WinCITY IR DC Registratúra Hybrid Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
228 €
51/2023 použitie účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Vyšný Medzev Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
50/2023 záväzok organizátora realizovať činnosť prostred. osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
49/2023 Stavba Vyšný Medzev, Vodovod Baňa Lucia - II. etapa Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: MM-staviteľstvo, s.r.o.
121 523.90 €
48/2023 Elektronické komunikačné služby, predaj/podnájom satelitného kompletu Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: SOFTEL spol. s.r.o.
0 €
47/2023 Výstavba malej kompostárne v obci Vyšný Medzev - technika Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Kravec, s.r.o.
85 124.40 €
46/2023 úrazové poistenie UoZ Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
80 €
45/2023 satelitný internet Tooway komplet s príslušenstvom pre príjem služby Consumer 10 Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: SOFTEL spol. s.r.o.
631 €
44/2023 Zámena nehnuteľností Odb.: Ing. Erich Schürger
Dod.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
0 €
43/2023 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
821.28 €
42/2023 kúpa aparátu - pevná linka Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.90 €
41/2023 výška nájmu 225 000 €, pri ťažbe 13 000 m3 na obdobie od 01.01.2023 so 31.12.2023 Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Obecný podnik lesov a služieb, s.r.o.
225 000 €
40/2023 Riešenie migračných výziev v obci Vyšný Medzev Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7 800 €
39/2023 poskytnutie dotácie na činnosť Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Karpatskonemecký spolok na Slovensku
400 €
38/2023 Technický dozor na stavbu: Výstavba malej kompostárne v obci Vyšný Medzev Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: SPK, s.r.o.
20 €
37/2023 vypracovanie ŽoNFP pre Opatrenie 7 , Podopatrenie 7.2 v rámci vyhlásenej výzvy 66/PRV/2023 Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: CS Consulting International, s.r.o.
1 500 €
36/2023 použitie účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Vyšný Medzev, vodovod Baňa Lucia - II. etapa Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
35/2023 Stavebné práce na stavbe Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vyšný Medzev Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Doprastav, a.s.
487 898 €
Generované portálom Uradne.sk