SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

PROJEKT EU

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 82)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
45/2023 satelitný internet Tooway komplet s príslušenstvom pre príjem služby Consumer 10 Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: SOFTEL spol. s.r.o.
631 €
44/2023 Zámena nehnuteľností Odb.: Ing. Erich Schürger
Dod.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
0 €
43/2023 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
821.28 €
42/2023 kúpa aparátu - pevná linka Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Slovak Telekom a.s.
9.90 €
41/2023 výška nájmu 225 000 €, pri ťažbe 13 000 m3 na obdobie od 01.01.2023 so 31.12.2023 Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Obecný podnik lesov a služieb, s.r.o.
225 000 €
40/2023 Riešenie migračných výziev v obci Vyšný Medzev Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7 800 €
39/2023 poskytnutie dotácie na činnosť Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Karpatskonemecký spolok na Slovensku
400 €
38/2023 Technický dozor na stavbu: Výstavba malej kompostárne v obci Vyšný Medzev Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: SPK, s.r.o.
20 €
37/2023 vypracovanie ŽoNFP pre Opatrenie 7 , Podopatrenie 7.2 v rámci vyhlásenej výzvy 66/PRV/2023 Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: CS Consulting International, s.r.o.
1 500 €
36/2023 použitie účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Vyšný Medzev, vodovod Baňa Lucia - II. etapa Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
35/2023 Stavebné práce na stavbe Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vyšný Medzev Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Doprastav, a.s.
487 898 €
34/2023 Dar poskytnutý pri príležitosti Benefičného koncertu Jaroslava Dvorského a jeho výstavy obrazov Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Obecný podnik lesov a služieb, s.r.o.
202.45 €
33/2023 (s prílohami) Stavebné práce na stavbe Výstavba malej kompostárne v obci Vyšný Medzev Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: SONDIS, spol. s.r.o.
148 944.82 €
32/2023 Dodávka stavebných odpadov príjemcovi Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: ŠOVO-TRANS, s.r.o.
0 €
31/2023 spracovanie osobných údajov - služba ELWIS Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: JRK Slovensko s.r.o.
0 €
30/2023 služby ELWIS - Zberný dvor Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: JRK Slovensko s.r.o.
0 €
29/2023 služby ELWIS - domácnosti Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: JRK Slovensko s.r.o.
0 €
28/2023 webstránka obce Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: webex.technologies, s.r.o.
0 €
27/2023 výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetkku vlastníka - vodohospodárskeho zariadenia verejnej kanalizačnej siete v obci Vyšný Medzev... Odb.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
Dod.: Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
26/2023 poskytnutie dotácie na činnosť Odb.: ENDURO motoklub
Dod.: OBEC VYŠNÝ MEDZEV
250 €
Generované portálom Uradne.sk