SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

PROJEKT EU

Oznam - kultúrny dom

História

Prvá písomná zmienka o dvoch častiach Medzeva (Vyšného a Nižného Medzeva) je z roku 1427. 

Obyvatelia sa zaoberali baníctvom a hutníctvom kovov. http://banskacesta.eu/obce/index.php?id=vysny-medzev Bohatstvo tohto materiálu, početné vodné toky dali vznik tomu, aby sa tunajšie získané kovy spracovali na konečý produkt. Preto v roku 1366 Jasovské prepošstvo spravilo zmluvu s majstrom Heliasom Teknágelom, pôvodom z Flámska, zakladateľom hámrov na prítokoch rieky Bodva, v ktorých sa dodnes vyrábajú kované výrobky ako sekery, motyky, lopaty a pod.

Vyšný Medzev získal štatút slobodného kráľovského privilegovaného banského mesta za cisára Leopolda prvého. 
Trhové právo získal za čias Márie Terézie. V tomto období bol Vyšný Medzev ekonomicky silný, o čom svedčí aj existujúce námestie s kultúrnym bohatstvom. Okrem kováčskeho remesla pôsobili v meste rôzne cechy ako pivovarnícky, ktorý bol založený roku 1750. Obyvatelia okrem baníctva a kováčstva sa živili uhliarstvom, výrobou šindlí, krajčírstvom, prácou v lese, vyrábali klince korytá a pod.

Prosperujúce baníctvo však upadá v II. polovici 19. storočia, kedy miestni baníci nestačili konkurovať silnej Rimamuránskej spoločnosti, ktorí na pár desaťročí prevzali vyšnomedzevské baníctvo. Pre nedostatok pracovných príležitostí sa veľká časť obyvateľstva na prelome 19. a 20. storočia vysťahovala do Ameriky a svojím spôsobom Vyšný Medzev hospodársky upadol. Obyvateľstvo okrem kováčstva sa živilo málo produktívnym poľnohospodárstvom. 

Pri vzniku I. ČSR v júni 1919 boli v chotári obce boje, kde padli piati červenoarmejci. Sú pochovaní na miestom cintoríne. Po viedenskej arbitráži v novembri 1938 obec pripadla k okresu Gelnica. I keď čas hungaristicko orientovaných prívržencov Zjednotenej maďarskej strany bola za prijatie medzevskej doliny k Maďarsku, Vyšný Medzev sa stal pohraničnou obcou Slovenského štátu. Slovensko-maďarská hranica bola na katastrálnom území Vyšného Medzeva a Jasova. Prírodná hranica bol Pustý potok v Lucia Bani. Politický život bol v období I. ČSR aj za bývalého Slovenského štátu veľmi čulý. Aj protifašistický boj počas 2. svetovej vojny bol silne organizovaný a aktívny, ktorého dôkazom sú účastníci v SNP a v partizánskom odboji. 

Do roku 1960 bola obec samostatná. Počet obyvateľov sa od toho času pohyboval okolo tisíc. Do roku 1999 obec Vyšný Medzev s Lucia Baňou bola pričlenená k Nižnému Medzevu. Od roku 1999 obec Vyšný Medzev a Lucia Baňa opäť dostala svoju právnu subjektivitu.