SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

PROJEKT EU

Oznam - kultúrny dom

Symboly obce

Erby a pečate sú najcitlivejším ukazovateľom právneho postavenia mesta a obce. Mestské a obecné erby sú nepostrádateľným prameňom regionálnych dejín, majú širokú a zaujímavú obsahovú náplň. Kruhopisy erbových pečatí zvýrazňujú národnostnú problematiku na našom území. Do erbov sa vkladali symboly znázorňujúce zamestnanie obyvateľstva, to je o práci a remeslách. 

Erb

Osamostatnením obce Vyšného Medzeva od mesta Medzeva Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prehodnotila symboly obce Vyšný Medzev a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: 

„v červenom štíte zlatými ratolesťami ovenčená horná polovica postavy striebroodetej Panny Márie so zlatou, červeno vystlatou uzavretou korunou, v ľavici so zlatým, dvojitým krížom ukončeným žezlom, pravicou držiaceho zlaté zemské jablko – pod tým všetkým strieborné skrížené banícke kladivká na zlatých rukovätiach nad strieborný trojvrším.“ 

Pečať 

Pečať obce Vyšného Medzeva je okrúhla a v medzikruží má vyrytý pomerne rozsiahly majuskulný kruhopis: * MARIA : MAGDALÉNA : PATRONA : SUPERIORI : MEZENZEVEN : 1672. Vnútorné pečatné pole má po obvode dve ratolesti zakončené kvietkami. Tieto ratolesti vyrastajú dole z miniatúrneho trojvršia, ktoré vypĺňa dolný výsek porísk relatívne veľkých skrížených baníckych kladiviek. Z horného výseku týchto porísk vyrastá a väčšinu stredného pečatného poľa vypĺňa Madona s dieťaťom a dvojramenným krížom. Po jej ľavom boku sa zdá, že tam stojí maličká postavička oranta, pravdepodobne baníka. 

Zo znenia kruhopisu, v ktorom sa uvádza Mária Magdaléna (od 14. storočia je patrónkou vyšnomedzevského kostola) a obrazového stvárnenia Madony s dieťaťom je zrejmý rozpor. Možno ho vysvetliť len tak, že Vyšný Medzev prevzal obrazovú symboliku Nižného Medzeva (tam je gotický kostol z 15. storočia zasvätený Narodeniu Panny Márie). Na odlíšenie svojej pečate od nižnomedzevskej postačovala Vyšnomedzevčanom iba špecifikácia miestneho patrocínia a názvu obce v kruhopise. 

Na ďalších známych pečatiach Vyšného Medzeva pochádzajúcich z druhej polovice 19. storočia  sa Madona s dieťaťom a dvojkrížom vznáša v oblakoch a pod ňou sú nad trovrším skrížené banícke kladivka.

Vlajka 

Vlajka obce Vyšného Medzeva pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červená, žltá, biela a červená. Vlajka je ukončená s tromi cípmi.