SlovenčinaEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

PROJEKT EU

Oznam - kultúrny dom

Šport

Multifunkčné ihrisko

Občania Vyšného Medzeva majú k dispozícii Multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza vo dvore obecného úradu.

EDUKAČNO ŠPORTOVÉ ZARIADENIE - VYŠNÝ MEDZEV

 1. v malej sále v areáli Kultúrneho strediska vo Vyšnom Medzeve
 2. kontakt: Vojtech Klučarovský 0905 855 401

Štatút edukačno športového zariadenia 

Vyšný Medzev

Členstvo:

 • Členom zariadenia sa môže stať iba ten, ktorého žiadosť o prijatie za člena schváli komisia na základe pevne stanovených pravidiel a kritérií.
 • Členom zariadenia sa môže stať iba ten, kto uhradil vstupný a pravidelný mesačný poplatok.
 • Členom zariadenia sa môže stať iba ten, kto dovŕšil vek 15 rokov.

Zrušenie členstva:

O zrušení členstva jednotlivca rozhoduje komisia na základe:

 • Člen zariadenia nezaplatil pravidelný mesačný poplatok najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
 • Člen sa nezapisoval do knihy príchodov s cieľom vyhnúť sa pravidelnému mesačnému poplatku.
 • Člen, ktorý do priestorov zariadenia vedome vpustil alebo s ním prišiel nečlen zariadenia (neinformoval o tom aspoň jedného z členov komisie).
 • Člen poškodil (úmysel, neúmysel) interiér, cvičebné nástroje, zariadenie a vec zatajil s cieľom vyhnúť sa dohode o odstránení ním vzniknutej závady prípadnej kompenzácii.
 • Člen sa k cvičebným zariadeniam správa nešetrne a svojou nezodpovednosťou ich úmyselne poškodzuje … týka sa to aj ostatnej vybavenosti zariadenia.
 • Člen zariadenia odcudzil cvičebné pomôcky, zariadenie.
 • Člen zariadenia pravidelne i po upozornení členov komisie, neodkladá opakovane po skončení tréningu po sebe späť na pôvodne miesto cvičebné pomôcky.
 • Člen zariadenia si svojvoľne bez vedomia komisie vyrobil vlastné kópie kľúčov (z uvedeného dôvodu budu kľúče špecificky označené).

Práva a povinnosti členov:

 • Po zaplatení vstupného a mesačného poplatku v zariadení obdrží člen dva kusy kľúčov.

Ich prebratie sa potvrdzuje podpisom, kde sa rovnako zaväzuje pri ukončení členstva ich vrátením. V prípade nevrátenia kľúčov od športového zariadenia alebo pomôcok bude oznámený na Obecný úrad Vyšný Medzev ( zriaďovateľa) prípadne OČTK.

 • Každý člen je povinný počas cvičenia v zariadení používať čisté prezúvky a osušku ( uterák).

V prípade používania kriedy ( magnézia) očistiť po skončení tréningu cvičebné zariadenia a pomôcky, ako aj koberec. Nenechávať po sebe po tréningu použité hygienické vreckovky a fľaše po nápojoch. Bude spracovaný a stanovený rozpis upratovania jednotlivými členmi zariadenia (týždenný, mesačný).

 • V priestoroch zariadenia nevyužívať elektrickú sieť k nabíjaniu vlastných el. spotrebičov.

Členovia komisie:

Predseda: 1. Vojtech Klučarovský

Poradní členovia komisie:

2. Pavol Kaleta 3

3. Roman Gedeon

4. Vladimír Veselý

5. Ľudovít Herich

Vďaka Vojtovi Klučarovskému a partii dobrovoľníkov sa podarilo dostať posilňovňu do úžasného stavu.